Jamma!


Att jamma med barn är både lärorikt, utvecklande, roligt och enkelt!


Ett annat ord för jamma är improvisera. Att improvisera på musikinstrument innebär att hitta på melodislingor i stundens ingivelse.

Svårt?
 
Tvärtom! Väldigt enkelt!

Barnen behöver inga förkunskaper! Du behöver inga förkunskaper! Ni kan sätta igång direkt!

Hur går då detta till? Barnen får ett antal givna toner i form av en skala till varje sång som de kan spela med helt fritt.
De kan spela på en ton, på alla toner, hoppa mellan tonerna, spela fort eller långsamt - kort sagt, precis som de vill.
Och det låter bra!

Det bästa av allt: Du som inte spelar något instrument själv kan jamma med barnen hur enkelt som helst.
Du använder de inspelade sångerna.

Här nedan finns nio jamlåtar. Efter varje sångvers jammar man, det kommer en bild med xylofon, klockspel, tonboxar, pianoklaviatur och en gitarrhals uppritade med de toner man kan använda att jamma med till just den sången. 

Om du vill spela själv och kompa barnen när de jammar finns ett häfte, "Jamma!" med alla 9 sångerna utskrivna med noter, text och ackord och de skalor man använder för att improvisera. Häftet är i pdf-format, finns under fliken "Läromedel",

 

Att jamma med alla vita tangenter på piano/keyboard/pianoapp på mobil/surfplatta och motsvarande toner på klangspel, xylofon, gitarr kan du alltid göra till sånger som innehåller ackorden C, Dm (eller Dm7), G (eller G7). Tonerna är markerade med svarta prickar. Här kommer 3 sånger:

”En tidig morgon”
”Sommarmoln”
”Morgonmerengue”

Du kan använda en e-moll-pentatonisk skala (tonerna D, E, G, A, B) till sånger som innehåller ackorden G, Em (eller Em7), Am (eller Am7), D (eller D7). Alla toner du kan använda är markerade med svarta punkter. Här kommer två sånger at jamma till:

”En cool snubbe”
”Jamtwist”

Du kan använda en a-moll-pentatonisk skala (tonerna G, A, C, D, E) till sånger som innehåller ackorden C, Am (eller Am7), Dm (eller Dm7), G (eller G7) och till alla rock- och blueslåtar som kompas med ackorden A, D och E7. Alla toner du kan använda är markerade med svarta punkter. 

”Här är en blues”
”Kock-Rock”
”Städarblues”
”Vanja Vampyrs Blodblues”

 

Vill du ha sångerna med noter, text och ackord och arbetsgång så att du själv kan spela och kompa barnen?

Följ den här länken:
Jamma - häfte med 9 sånger och arbetsgång